RIRINA POLAND Sp. z o.o.

organizuje szkolenie przeznaczone dla Audytorów Wiodących wyznaczonych zgodnie z obowiązującą normą ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System.

 • Szkolenie odbędzie się w dniach 8 i 9 marca 2018 r. w godzinach 09:00 –

18:00. W ramach szkolenia zorganizowane będą: przerwa kawowa i lunch dla wszystkich uczestników wydarzenia.

 • Szkolenie odbędzie się w języku angielskim.
 • Szkolenie odbędzie się w Sali konferencyjnej w:

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych

Ferretti Bębenek i Partnerzy Spółka Partnerska

Plac J.H. Dąbrowskiego 1

PL 00-057 Warszawa

 • Koszt 1.650,00 PLN + VAT
 • Rejestracja: należy dokonać płatności wyznaczonych należności na poniżej podany nr. konta bankowego, dodając równocześnie następujący tytuł: ”Training Lead Auditor ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System”

IBAN: 34 1240 3826 1111 0010 0674 4189

SWIFT: PKOPPLPW

Bank: Bank Pekao S.A., III Oddział w Szczecinie, pl. Orła Białego 3, 70-562 Szczecin

 • Potwierdzenie zrealizowanej płatności należy przesłać do 02.03.2018r. na poniższy adres e-mail:
 • Warunkiem potwierdzającym odbycie się szkolenia jest obecność minimum 8 uczestników.

G92G – ZARZĄDZANIE AUDYTEM SYSTEMU ZGODNEGO Z NORMĄ

ISO 37001:2016

CZAS TRWANIA :

2 dni szkolenia w Sali konferencyjnej, w łącznej sumie 16 godzin.    

UCZESTNICY:

Szkolenie kierowane jest do tych, którzy pragną nabyć specyficzne umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie kompetencji dotyczących audytora strony trzeciej Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi zrealizowanego według normy ISO 37001:2016.

W szczególności kierowany jest do:

 • tych, którzy pragną działać w roli audytora strony trzeciej na rzecz jednostki certyfikującej;
 • doradców, którzy pragną nabyć lub poszerzyć dotychczasowe kompetencje niezbędne w tym zakresie, w celu profesjonalnego przeprowadzania audytów Systemów Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi;
 • personelu na różnych stanowiskach kierowniczych/operacyjnych, w szerokiej gamie typów organizacji o charakterze prywatnym/publicznym, których koniecznością jest zrozumienie sposobów, dzięki którym jednostka certyfikująca ocenia System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi właściwej Organizacji; w celu dołączenia w sposób konstruktywny do Audytora strony trzeciej; w celu zwiększenia wartości w procesie przeprowadzania audytów wewnętrznych, których rezultaty niezbędne są do przeglądu systemu zarządzania oraz w celu określenia i sprecyzowania nowych celów dla usprawnienia systemu.

CELE:

 • przedstawienie punktów odniesienia prawnego normy ISO 37001:2016 będących podstawą rozwoju Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi w przedsiębiorstwie;
 • pogłębienie, zapoznanie się z interpretacją, zastosowaniem i weryfikacją przepisów normy, dla celów zarządzania audytami w zakresie kontrolowania strony trzeciej.

REKOMENDUJEMY:

Dla efektywnego uczestnictwa w szkoleniu, rekomendujemy zapoznanie się z Metodologią przeprowadzania audytów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w normie ISO 19011:2012 i ISO /IEC 17021-1:2012.

PROGRAM SZKOLENIA:

Wśród zagadnień poruszonych podczas dwudniowego szkolenia przewidujemy:

Dzień Pierwszy:

Systemy Zgodności Antykorupcji (część pierwsza o charakterze wprowadzjącym w tematykę; 8 godzin):

 • Zarządzanie przedsiębiorstwami i kontrole wewnętrzne;  
 • Początek i przebieg Systemu zgodności antykorupcyjnej: przepisy, regulacje, wytyczne i best practice w prawie krajowym oraz na płaszczyźnie międzynarodowej;
 • System polski zgodności antykorupcyjnej w odniesieniu do przedsięwzięć/firm; ü Zawartość, metodologie i techniki Systemu zgodności antykorupcyjnej w praktyce głównych polskich spółek.

Dzień Drugi:

Przepisy normy ISO 37001:2016 Systemy Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi (część druga poświęcona zaganieniu zastosowania systemu; 8 godzin):

 • Norma ISO 37001:2016;
 • Weryfikacja przepisów normy;
 • Interpretacja i zastosowanie pojedynczych przepisów normy w ramach zarządzania audytami w zakresie kontrolowania strony trzeciej; ü Ćwiczenia praktyczne i symulacje zarządzania audytami w terenie.

Szkolenie zakończy się egzaminem w formie pisemnej, w celu zweryfikowania nabytej wiedzy i potwierdzenia ukończonego kursu.

OCENA SZKOLENIA I CERTYFIKATY UKOŃCZENIA KURSU:

Każdy z uczestników otrzyma świadectwo uczestnictwa w szkoleniu. Pod koniec szkolenia przeprowadzony zostanie pisemny egzamin sprawdzający poziom nabytej wiedzy, który w następstwie pozwoli na weryfikację ukończenia kursu. Osoby, który zdobędą pozytywny wynik egzaminu, otrzymają certyfikat poświadczający ukończenie kursu AICQ SICEV, który zawierał będzie przyznany wpis do Rejestru Audytorów w Systemie Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi.

W certyfikacie przytoczony będzie następujący tytuł: “Zawartość merytoryczna szkolenia, zakończona egzaminem końcowym, uznawana w ramach procesu certyfikacji AICQ SICEV”.