Chcemy Państwu nie tylko doradzać. Ważne jest dla nas, aby Państwa wiedza z zakresu prawa i podatków  była zawsze aktualna. Czasem trudno jest samemu nadążyć za ciągłymi zmianami przepisów, czy ich interpretacją. Stąd nasza oferta skierowana do Państwa. Oferujemy możliwość przeprowadzenia wykładów z wybranego zakresu przepisów prawa podatkowego oraz prawa handlowego, prawa spółek i prawa zobowiązań, które obowiązują pomioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce. Współpracujemy z cieszącymi się wysokim uznaniem słuchaczy wykładowcami – praktykami: doradcami podatkowymi, radcami prawnymi, biegle posługującymi się językiem polskim, angielskim, a także włoskim. Wykłady prowadzone są zawsze w oparciu o  aktualne przepisy, z uwzględnieniem ewentualnych planowanych nowelizacji, a także o najnowsze orzecznictwo sądów krajowych i unijnych.

Wykłady

  • Wykłady podatkowe Open or Close

    Oferujemy możliwość przeprowadzenia dla pracowników Państwa firmy (lub pracowników kilku zaprzyjaźnionych firm) zamkniętych wykładów o tematyce podatkowej, w tym w szczególności w zakresie VAT, CIT, PIT, AKC oraz w podatku od nieruchomości. Każdorazowo wykład uwzględnia specyfikę prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej. Przed wykładem chętnie ustalamy konkretny zakres i tematykę, ewentualne pytania czy zagadnienia z Państwa strony, które powinny być poruszone w trakcie zajęć. Wykłady, które przybierają formę praktycznych warsztatów, prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, doradców podatkowych - specjalistów w danym podatku. Istnieje możliwość ustalenia dogodnego dla Państwa terminu oraz miejsca przeprowadzenia prelekcji. Wykłady podatkowe prowadzone są nie tylko dla księgowych w firmie, ale jest to dobra inwestycja również dla pracowników działów sprzedaży (zakupów), osób odpowiedzialnych w firmie za fakturowanie, a także pracowników działu marketingu i reklamy. W takim przypadku podniesienie ich wiedzy o podatkach zawsze pozytywnie wpływa na ograniczenie ryzyka podatkowego dla całej firmy.

  • Wykłady prawne Open or Close

    Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz grupowe dedykowane dla prezesów firm i członków zarządu spółek poświęcone następującym dziedzinom: prawo handlowe, prawo spółek, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo międzynarodowe, prawo wspólnotowe, prawo konkurencji oraz prawo bankowe. Ponadto, oferujemy możliwość przygotowania wykładów dotyczących tematów szczególnie Państwa interesujących, treść zajęć jest dostosowana do Państwa indywidualnych wymagań. Wykłady prowadzone są przez doświadczonych prawników i odbywają się w terminie i miejscu ustalonym przez Państwa. Naszym celem jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, która przyczyni się do ograniczenia ryzyka i zwiększenia szansy na odniesienie sukcesu Państwa firmy.